fbpx

Оценки на съдържанието в Cradle View

Съдържание за възрастни (M-рейтинг) 🟠

Това обхваща съдържание, достъпно само за потребители над 18 години и повече. И това е без надзор от възрастен.

Общо съдържание (G-рейтинг) 🟢

Тази оценка е за потребители на възраст над 12 години. Повечето от съдържанието на нашия сайт е предназначено за зряла аудитория, но тази категория съдържание обхваща съдържание, което може да се гледа от деца дори без надзор от възрастен.

Съдържание за възрастни (R-рейтинг) 🔴

Това е за съдържанието, което е предназначено за потребители на нашия сайт, които са на възраст над 20 години. Това обхваща ултра-насилствено съдържание, съдържание, което съдържа много неприличен език и ултра-сексуално съдържание.

Забранено (F-рейтинг) 🔵

Това обхваща избрани публикации/страници, които не са достъпни за обикновени читатели на Cradle View или притежатели на акаунти и е достъпно само за изключителни членове.

Примери за оценки на съдържанието

Translate »