fbpx

Етични политики

Люлка изглед, като отговорна цифрова медийна платформа, притежавана и управлявана от Компанията CHAZ Group, е посветен на поддържането на най-високите етични стандарти в журналистиката и създаването на съдържание. Нашата етична политика служи като ръководна рамка за нашия редакционен екип и сътрудници, като гарантира, че поддържаме доверието и увереността на нашите читатели.

1. Независимост и почтеност

Ние се ангажираме с редакционната независимост и преследването на истината. Нашите решения относно съдържанието се вземат без намеса от страна на рекламодатели, спонсори или външни заинтересовани страни. Ние поддържаме почтеността на нашата журналистика, като докладваме безпристрастно и без пристрастия.

2. Точност и проверка

Даваме приоритет на точността в цялото си съдържание. Нашият редакционен екип извършва стриктна проверка на фактите, проверка на източниците и задълбочено проучване, преди да публикува каквато и да е информация. Стремим се да съобщаваме фактите вярно и прозрачно.

3. Справедливост и баланс

Ние осигуряваме справедливо и балансирано отразяване на новини и събития. Ние се стремим да представим разнообразие от гледни точки и мнения, като гарантираме, че всички заинтересовани страни имат възможност да отговорят на обвинения или критики.

4. Поверителност и чувствителност

Ние уважаваме правата за поверителност на хората и се придържаме към етичните стандарти, когато съобщаваме за лични или чувствителни въпроси. Ние избягваме безпричинни или ненужни намеси в личния живот и проявяваме чувствителност, когато отразяваме травматични събития.

5. Прозрачност

Ние сме прозрачни относно нашата собственост, финансиране и всякакви потенциални конфликти на интереси, които могат да повлияят на нашето съдържание. Нашите читатели имат право да знаят за нашите връзки и всякакви външни отношения, които биха могли да повлияят на нашите доклади.

6. Плагиатство и приписване

Ние не одобряваме плагиатството под никаква форма. Цялото съдържание, включително цитати, данни и информация, получени от други публикации или лица, е надлежно указано, като се посочва първоизточникът.

7. Разнообразие и приобщаване

Ние се ангажираме с разнообразието и включването в нашето съдържание и редакция. Стремим се да представяме широк спектър от гласове и гледни точки, като зачитаме многообразието на нашата читателска аудитория и глобалната общност.

8. Реч на омразата и дискриминация

Ние не толерираме речта на омразата, дискриминацията или подбуждането към насилие под каквато и да е форма, независимо дали в нашето съдържание, коментари или генерирани от потребители публикации.

9. Конфликти на интереси

Нашият редакционен екип и сътрудниците са длъжни да разкриват всякакви конфликти на интереси, които могат да компрометират способността им да докладват обективно. Ние предприемаме мерки за управление и смекчаване на такива конфликти.

10. Корекции и оттегляния

Ние незабавно коригираме грешки и неточности в нашето съдържание. В случаи на значителни грешки или етични нарушения, ние издаваме оттегляне, за да признаем грешката и да предоставим ясно обяснение на нашите читатели.

11. Отговорност и обратна връзка

Насърчаваме нашите читатели да предоставят обратна връзка и да ни държим отговорни за поддържането на нашите етични стандарти. Ние приемаме обратната връзка сериозно и проучваме всички опасения, повдигнати от нашата публика.

12. Спазване на законите и разпоредбите

Ние работим в съответствие с всички приложими закони и разпоредби, свързани с журналистиката, авторското право и онлайн съдържанието. Ние уважаваме правата на интелектуална собственост и законите за поверителност.

13. Непрекъснато усъвършенстване

Ние се ангажираме с непрекъснато усъвършенстване и се стремим да бъдем информирани за развиващите се етични стандарти и най-добри практики в журналистиката. Нашата Етична политика подлежи на редовен преглед и актуализации, за да отрази тези стандарти.

За всякакви запитвания, обратна връзка или притеснения, свързани с нашата етика, моля, свържете се с нас на ethics@cradleview.net.

CHAZ Group Limited – Cradle View

Translate »