fbpx

Информация за собствеността и финансирането

Welcome to the ownership and funding information page. Here you can read our information related to funding, and who owns Люлка изглед [https://cradleview.net].

Cradle View е независима цифрова медийна платформа, притежавана и управлявана от CHAZ Group LTD (наричани по-нататък „CHAZ Group“, „ние“, „наши“ или „нас“). Ние се ангажираме да осигурим прозрачност по отношение на нашата структура на собственост и финансиране.

Собственост

Cradle View е изцяло собственост на CHAZ Group LTD, частна фирма със седалище в Окръг Съсекс, Англия. Ние сме независима медийна организация, която работи без външна собственост или контрол. Нашият редакционен екип работи с редакционна независимост, като гарантира, че решенията за съдържанието се вземат въз основа на журналистически принципи и етични стандарти.

Финансиране

Cradle View is not funded by any external organizations, trusts, non-governmental organizations (NGOs), governments, corporations, or other companies. However, we do receive money from:

  • Display ads on the site (Разкрит)
  • Affiliate Product and Service sales (Разкрит)
  • Header space bidding (Разкрит)
  • Advertisements in posts and other parts of the site (Разкрит)
  • Дарения
  • Стока търговски
  • Personal investment from Founders (Not disclosed).

We are self-funded and operate solely through the resources and investments of CHAZ Group LTD.

Нашият ангажимент към редакционната независимост и етичната журналистика се поддържа чрез нашия модел на самофинансиране, който ни позволява да вземаме решения относно съдържанието без влияние от външни заинтересовани страни.

The Central Holding Asset Zone is committed to helping all of its subsidiaries and Cradle View is no different.

ЧАЗ ГРУП ООД

Вярваме, че тази структура на собственост и финансиране ни позволява да поддържаме най-високите стандарти на журналистическа почтеност, като гарантираме, че нашите читатели получават точна, безпристрастна и достоверна информация.

За всякакви допълнителни запитвания или информация, свързани с нашата собственост и финансиране, моля свържете се с нас на запитвания@cradleview.net

CHAZ Group LTD – Люлка изглед

Translate »